Puolensa pitämisen jalo taito.

Itseään ja näkemyksiään saa ja pitää puolustaa, toki lakien ja asetusten mukaan. Jos kuitenkin kiusaajalle tulee pahoja negatiivisia seuraamuksia vastatoimien takia, niin se ei ole missään oloissa kiusatun vika.


Vapaus on hieno sana, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa yksilön elämässä ihan konkreettisesti?

Kuinka moni ihminen on loppupeleissä vapaa, vaikkapa vain oman elämänsä ja arjen suhteen?

Tai oman mielensä ja ajattelunsa suhteen?

Kaikki suurmiehet eivät sitten ole ihan täyspäisiä, mutta kuinka moni täyspäinen mies on perustanut Appleen verrattavan yrityksen?

Vapaus, itsenäisyys ja oman elämän hallinta omin ehdoin on äärimmäisen tärkeää, koska sen voi helposti ja jopa huomaamattaan menettää.

Muut ihmiset pääsevät hallitsemaan yksilön elämää tai jopa päättämään siitä hyvinkin herkästi, jos tämä ihminen ei ole varovainen tai on liian sinisilmäinen.

On myös hyvin tärkeää, että pystyy päättämään omista asioistaan, koska muuten joku muu tulee päättämään tämän ihmisen puolesta.

Ja ihan ilman mitään eliitin salaliittoja tai mielenhallintaa.


On silti ihan hyvä ottaa asioista selvää ja tehdä kokemastaan ja näkemästään maailmasta omat johtopäätöksensä sekä sen miten siinä aikoo elää.


Tällöin alkaa toteuttamaan toisten ihmisten tavoitteita ja unelmia, sekä elää näiden elämää ja tavoitteita eikä omaansa.

Äkkiä voi muuttua marionetiksi jota muut ohjailevat ja heidän intressinsä eivät välttämättä ole sinun intressiesi kanssasi yhteneväisiä.

Voi jopa näyttää siltä, että vaikka päällisin puolin tekisikin ratkaisunsa itse, niin tekeekin loppupeleissä asioita muiden puolesta.


Moni taho ei vieläkään halua ihmisten itse etsivän vastauksia omaan elämäänsä ja siitä voidaan jopa yrittää syyllistää ihan voimapoliittisista syistä, eikä todellakaan siitä syystä, että joku taho ajattelisi yksilön hyvinvointia.

Omien rajojen puolustaminen on yllättävän monelle kuitenkin vaikeaa.

Moni pelkää saavansa riidanhaastajan tai huonon ystävän maineen, jos ei tee niin kuin aina pyydetään.

Voi jopa käydä niin, että kun yrittää miellyttää kaikkia ja olla kaikkien kaveri, niin äkkiä joutuu karsimaan omasta ajastaan ja tavoitteistaan miellyttääkseen muita.

Omat tarpeet, halut, arvot, unelmat ja oma hyvinvointi voi silloin jäädä sivuosaan ja niihin ei ehkä huomaa panostaa ollenkaan.

Stressikin voi suhteellisen salakavalasti päästä ihmisen elämään ja hallitsemaan arkea.Omaa hyvinvointiaan ei kannata ottaa itsestään selvyytenä.

Jokaisen ihmisen olisi unelmien, arvojen ja toimintapojen lisäksi hyvä välillä tarkistaa myös omat rajansa.

Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että alkaa määritellä paperille yksinkertaisesti sen mitä jaksaa ja haluaa tehdä ja mitä ei.

Sekin on myös tärkeää tiedostaa itselleen, että kenen kanssa näitä juttuja tekee tai ei tee.

Kukaan toinen ihminen ei saisi päästä päättämään sitä kuinka paljon yksilöllä on voimavaroja ja mihin hän aikoo niitä käyttää oman elämänsä suhteen.

Tai mitä hänen pitäisi tehdä, sanoa tai ajatella.


Internetin pitää antaa olla vapaa ja vapautta ei kannata ottaa itsestään selvyytenä. On paljon tahoja jotka eivät pidä siitä, että ihmiset pystyvät ilmaisemaan itseään vapaasti netissä ja etsimään tietoa ilman sensurointia.


Yksilön myös kannattaisi aina silloin ja tällöin tarkistaa se keitä hän laskee lähelleen ja keitä hänen lähipiiriinsä kuuluu.

Myös se on tärkeää, että miettii keitä ja minkäkaltaisia ihmisiä ei halua lähelleen laskea ja keihin haluaa pitää etäisyyttä.

Oman jaksamisen kannalta kannattaa miettiä kannattaako siinä pitää sellaista ihmistä joka jatkuvasti loukkaa tai arvostelee sinua.

Energiavampyyreitä ja lannistajia kannattaa pitää omista unelmistaan ja arvomaailmasta niin kaukana kuin mahdollista, koska he saavat niiden kyseenalaistamisilla ja kritiikeillään sinut sekasortoiseen ja masentuneeseen tilaan.

Vaikka joku tyyppi sanoo olevansa luotettava, niin hän ei välttämättä sitä ole. Asioista pitää aina itse ottaa selvää ja tehdä omat johtopäätöksensä.

Tällöin unelmien ja arvomaailman eteenpäin vienti jos se ei nyt pysähdy täysin, niin hidastuu ainakin radikaalisti.

Myös ne ihmiset jotka pyytävät rahaa tai palveluksia jatkuvasti tai jotka joutuvat vaikeuksiin ja vetävät kavereitaan siinä samassa mukanaan, niin voisi olla hyvä, että heidän soittoihinsa ei aina vastattaisi.

Kannattaa miettiä tarkasti se ketkä ihmiset pääsevät vaikuttamaan tunne-elämääsi, sillä kun tunne-elämäsi heilahtaa suuntaan tai toiseen, niin se taas vaikuttaa ajatteluusi, puheisiisi ja tekoihisi.

Ei se ole välttämättä negatiivinen asia, että joku ihminen pääsee vaikuttamaan siihen miten tunnet, koska tunteisiin kuuluu myös rakastuminen tai se, että saa joltain hyväksyntää.


 

Tietenkään siihen ei voi aina vaikuttaa kehen rakastuu ja kehen ei.

Siihen voi kuitenkin vaikuttaa, että kannattaako olla sellaisten ihmisten seurassa joiden seurassa tulee paha olla tai jotka vetävät oman energiatason alas.

Jos sellaisia ihmisiä eli lannistajia ja energiavampyyreita on elämässään, niin kannattaa miettiä, että miksi niitä pitää siinä.

Myös exille kannattaa vetää tietyt rajat ja heille ei ole tarvetta eikä velvollisuutta reportoida omasta elämästään, eikä heidänkään elämänsä siis enää sinullekaan kuulu.

Entinen on entinen ja eilinen ei ole enää tätä päivää.

Ystäviä kannattaakin pitää rinnallaan ja me tarvitsemme niitä ihmisiä joihin voimme luottaa ja joille meidän on oltava luottamuksen arvoisia.

Se on jopa suositeltavaa ja tavoiteltavaa, että on sellaisten ihmisten parissa jotka nostattavat sinua ja joita sinä voit nostaa ja vuorovaikuttaminen tai kaverin auttaminen on molemminpuolista, eikä yksipuolista.

Sitten on tuttavia jotka ottavat yleensä yhteyttä kun tarvitsevat apua tai rahaa ja heillä ei ole aikaa sinulle kun sinä tarvitsisit heitä, joten kannattaa miettiä kannattaako tällaisia ihmisiä ylipäätään pitää elämässään.

Heitä ei ehkä kannata heittää sivuun, vaan miettiä, että mitä informaatiota sinusta itsestäsi kannataa maailmalle heidän kauttaan jakaa.

Ihmiset juoruilevat ja pelaavat koko ajan omia pikku pelejään ja niistä kun on tietoinen, eikä ota niitä liian vakavasti ja osaa vähän jekuttaa, niin se oma elämä sujuu sitten oman hyvinvoinnin kannalta suhteellisen hyvin.

Pitäisi olla itsestään selvyys, mutta mainitaan nyt varmuuden vuoksi: somea ja Facebookia ei kannata ottaa liian vakavasti.

Sinällään positiivinen suhtautuminen ihmisiin on aina hyvästä ja sinällään kannattaa olla aina avoin niihin jotka haluavat tulla lähemmäksi sinua.

Täytyy vain uskoa siihen, että kaikki ihmiset ovat hyviä ja yrittävät joka päivä parhaansa, vaikka välillä usko tähän filosofiaan onkin kortilla.


Omaan elämäänsä saa luoda säännöt ja rajat joita kukaan toinen ihminen ei saa ylittää. Lisäksi pelisilmän omaaminen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa on hyvä olla olemassa.

Oma tila ja rajat on hyvä kuitenkin tehdä selväksi niin itselle sekä muille, että kaikki tietävät mitä on valmis tekemään ja mitä ei ole.

Se on jokaisen ihmisen perusoikeus, eikä siitä ole tilivelvollinen kenellekään.

Omien rajojen tietäminen ja niiden kertominen muille on oman mielenrauhan kannalta suoranainen välttämättömyys.

Jos joku pitää tällaista itsekkäänä toimintana, niin kannattaa tarkasti ottaa tämän näkökannan sanojan motiivit selville ja katsoa, että kuka on loppupeleissä itsekäs ja kuka taas ei ole.

Oman jaksamisen kannalta pieni itsekkyys, että tekeekin asioita omasta eikä muiden lähtökohdista käsin on terveellistä.


Sargaaja