Paineensietokyky!

Paineensietokyky tai kyky hallita stressiä tiukoissa tilanteissa on nykyaikana mielettömän arvokas taito.

Moni menee stressaavassa tilanteessa tai esimerkiksi joutuessaan onnettomuustilanteeseen lukkoon, eikä välttämättä tiedä miten siinä toimia.

Pahimmillaan voi omalla toiminnallaan kärjistää tilannetta.

Eikä kriisitilanteessa saisi menettää kykyään toimia, koska ihmishenkiä voi pahimmillaan olla vaarassa.

Vaikka kyseessä ei olisikaan elämän ja kuoleman kysymys, niin stressaantuneena yleensä myös tekee huonoja tai suoranaisia vääriä päätöksiä.

Kun vääriä päätöksiä on tehty kriisitilanteessa suuren paineen alla, niin yleensä sen jälkeen aletaan pahemmin sähläämään tai etsimään syyllisiä tilanteeseen.

Ne joilla on hyvä paineensietokyky pystyvät vapauttamaan mielensä uhkakuvista ja toimimaan hyvin stressaavissa tai uhkaavissa tilanteissa oikein.

Ihminen joka ei jäädy kriisitilanteessa auttaa myös muita mukana olijoita selviytymään tästä tilanteesta.

Ihminen joka joutuu kriisitilanteessa yhä syvemmin paniikkiin, ruokkii myös muiden ihmisten paniikkimielialaa.

Paniikkitilanteessa kannattaa ensin luottaa ensin itseensä sekä omaan intuitioonsa.

Kannattaa huomioida se, että yleensä nykyään ristiriita- tai kriisitilanteessa ei välttämättä edes ole parasta mahdollista ratkaisua.

Ongelmat ja ristiriitatilanteet voi ratkaista monella eri tavalla ja yhtä oikeaa vastausta isoihin kysymyksiin ei edes ole.

Jokaisen ihmisen täytyy siis yhä enenemissä määrin oppia sietämään epävarmuutta ja olemaan muutoshalukas.

Pakene tai taistele mielentila toimii yhä tänäkin päivänä: jos voimavarat antavat myöten, niin muuta tilannetta jossa olet ja jos et pysty siinä toimimaan, niin siirry vaikka syrjään ja anna niiden ihmisten hoitaa tilanne jotka sen hallitsevat.

Paineensietokykyä voi harjoitella ja se myös kehittyy ajan sekä elämänkokemuksen myötä.

Kun oppii ennakoimaan asioita, niin kyky toimia erilaisissa painetta vaativissa tilanteissakin kehittyy.

Hyvän peruspohjan paineensietokyvyn keskittymiselle on se, että nukkuu hyvin ja herää levänneenä sekä virkeänä.

Väsyneenä toimii erinomaisen huonosti tiukoissa tilanteissa ja tekee väsyneenä huonoja päätöksiä.

Seuraavaksi on tärkeää toimia omin ehdoin joten kannattaa keskittyä enemmän omaan kuin muiden elämään.

Kaikkia huhuja tai juoruja ei siis kannata seurata.

Päivässä kannattaa olla taukoja sekä hetkiä jolloin rentoutuu ja puhdistaa omaa mieltänsä.

Myöskin kuntoilu ja lenkkeily antaa hyvää pohjakuntoa myös oman mielen kasassa pitämiselle.

Meditaatiot ja mietiskelyharjoitukset vahvistavat myös mielenhallintaa.

Myöskin juominen on tärkeä asia, sillä jos on nestehukkaa, niin aivot eivät toimi täysillä kierroksilla.

Vesi on veren perusrakennusaine ja mitä enemmän kehossasi virtaa verta, niin sitä menee silloin myös aivoihin ja ajattelet selkeämmin.

Jos kehossa ei ole tarpeeksi nestettä, niin keho käyttää sen energian perustoimintoihin ja tällöin ajattelu päässä tökkii hyvinkin tehokkaasti.

Päihteet taas tukkivat hyvän ja luovan ajattelun.

Summataan siis lopuksi: usein yllättävä sekä järkyttävä tapahtuma aiheuttaa ensireaktiona yleensä jonkinlaisen shokkireaktion.

Näin mieli suojaa ihmistä järkyttävältä tapahtumalta ja kun ei mene täysin lukkoon tällaisen tilanteen tapahtuessa, niin pystyy toimimaan siinä.

Tärkeintä on pystyä toimimaan jollakin tavalla kriisitilanteessa ja joskus voi olla oikein jopa poistua sellaisesta tilanteesta.

Ei kuitenkaan silloin jos toisella ihmisellä on hätä tai kyseessä on esimerkiksi onnettomuustilanne.

Sitten kun tilanteessa on toiminut parhaan kykynsä mukaan, niin sitten kannattaa hakeutua turvaan kuten omaan kotiinsa ja suoda aika levolle.

Sen jälkeen tilanne kannattaa purkaa vaikkapa päiväkirjaan tai keskustella asiasta ystävien kanssa tai jos tarvetta on, niin käydä vaikkapa ammattiauttajan luona.

Tiukoissa tilanteissa on kuitenkin hyvä toimia, sillä yleensä toimimattomuus vain pahentaa asioita pitemmällä juoksulla.

Sargaaja