IntuitioTietoisuus, intuitio ja kaikki aistiminen sekä tunteminen joka tulee viiden tuntemamme aistin ulkopuolelta on aina vaikeaa kirjallisesti tai suullisesti ilmaista.

Yksi viiden aistin ulkopuolinen kokemus on yksinkertaisesti unien näkeminen ja unet ovat usein abstakteja sekä monia eri asioita yhteennitovia kokemuksia joita voi olla vaikea järjellä edes ymmärtää.

Lisäksi tuo kokeminen on vielä täysin subjektiivista ja se suodattuu oman uskomusjärjestelmämme kautta.

Mitä nuorempana tämmöiset asiat kokee sitä vapaammin ja ennakkoluulottomien niihin osaa suhtautua kuin jos sitä ikää, kokemusta tai mikä pahinta: rasittava uskomusjärjestemä on päällä.
 

Nöyryys ja sen hyväksyminen, että ehkä ei ymmärräkkään ihan kaikkea on välttämättömyys ihmiselle joka haluaa olla vapaa ja kulkea hengellistä polkua

Kun maailma luo meille tietyn uskomusjärjestelmän, niin kaikki tuon uskomusjärjestelmän ulkopuolelta tuleva kokemus tai materiaali kohtaa mielessämme kovaa vastarintaa ja lähdemme sitä kohden suurten ennakkoluulojen kanssa.

 

…onko tämä totta, vai Stanley Kubrickin salaiseksi jäänyt elokuva?

Koitetaan nyt sitten puhua ideoinnista, intuitiosta, tuntemuksista, ajattelusta ja siitä niputtavatko ne yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi ja miten ne luo luovat liikettä sekä konkretisoituvat käsinkosketeltavaksi asiaksi.

Ensin on siis idea joka on abstrakti asia ja se tulee meille alitajuntamme kautta ja hiljalleen tietoinen mielemme poimii sen ja alkaa pohtia, että mikä se ylipäätään on ja mitä sillä voisi tehdä.

Idea voi olla uskomusjärjestelmämme mukainen tai sen vastainen.

Yleensä idea ei kuitenkaan tule mieleemme pakottamalla ja joskus se idea tai ajatus on mielestämme niin järjetön, että haluaisimme sulkea sen mielestämme.

 

Ihmisen mieleen vaikuttaa  niin moni eri asia ja me emme aina edes halua uskoa, että kaikki se vaikuttaa mieleemme ja käyttäytymiseemme mikä siihen oikeasti  vaikuttaa…esimerkiksi TV vaikuttaa ajatteluumme aika paljon ja siksi sitä kannattaakin vähentää.

Mistä tahansa se idea tai ajatus sitten alunperin tuleekin alitajuntaamme, niin se on annettu meille syystä ja yleisesti ottaen se annetaan meille sellaisessa muodossa, että suurinpiirtein ymmärtäisimme sen.

Toisinsanoen idea muokkautuu puhtaasta energiamuodosta symboliksi tai myytiksi, jotta tietoinen mielemme voisi avata sen ja oikeasti, että siitä ideasta olisi meille hyötyä, eikä niin että se tulisi absraktissa muodossa, että emme tietäisi miten sitä tulisi käsitellä.

Vaikka kyseessä olisi idea tai ajatus jota maailmassa ei vielä ole tai vastaavat asiat maailmassa toimivat eri lailla, niin tuon uuden asian idea annetaan meille sellaisessa symbolisessa muodossa, että pystymme avaamaan sen, niin että pystymme myöhemmin sitä käsittelemään.

Kirjoittaminen on oiva tapa jäsentää ideaa ja ylipäätään uskomusjärjestelmäämme sekä olemassaoloamme.Symboleilla on mielelle iso merkitys.

Meidän on siis ymmärrettävä se idea tai ajatus joka päähämme tulee, muuten se on abstrakti ja me hylkäämme sen saman tien, koska emme ymmärrä sitä oman uskomusjärjestelmämme kautta.

Myös symbolit ja myytit toimivat katalyyttina ihmisen tietoisen ja tiedostamattoman mielen välillä.

Jokainen ihminen kuitenkin aistii tiedostomattoman alueen itsestään ja yhä usempi ihminen haluaisi lähestyä tätä piilossa olevaa itseään.

Näin tavallaan syntyy luova suhde tiedostomattomaan ja tässä suhteessa on myös intuitiivisuus sekä syvempää elämyksellistä, eikä pelkästään älyllinen aines.

Syvempään ymmärrykseen ei päästä järkiperäisellä ajattelulla, vaan luottamalla omasta itsestään lähtevään intuitioon

 

Idea on ajatus tai tunne, joka tulee alitajunnan kautta tietoiseen mieleemme ja muokkautuu siellä ajan kanssa intuitioksi, jota kautta alamme toimia oikealla tavalla, jotta tuosta ideasta muodostuisi jotain konkreettisesti.

Intuitio ja mieli vahvistuu levossa ja rentoutuneessa tilassa.

Ne ihmiset joilla on vahva intuitio eli syvä vaistonvarainen ymmärrys itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöön joutuvat harvoin satunnaisen väkivallan uhriksi, löytävät parkkipaikan ruuhkaisen marketin pihasta tehokkaamin ja pärjäävät osakemarkkinoilla yllättävän tehokkaasti koska osto- ja myyntimääräykset tulevat mieleen salamannopeasti ja koska pörssi toimii tänäpäivänä epäloogisesti, niin ainoa järkevä tapa toimia siellä on tehokkaasti sekä nopeasti ja tämä onnistuu vain ja ainoastaan intuition avulla.

Omaan syvempään tietoisuuteen ja maailmankaikkeuden syvempiin mysteereihin mennään siis mytologia ja symboleiden kautta.

Esimerkiksi Jungille myytti merkitsi tiedostomattoman kuvakieltä, joka johdattaa ihmistä oman itsensä ja olemuksensa syvempään ja avarampaan tiedostamiseen.

Jung uskoi, että ihmisen metafyysisenä tehtävänä on saattaa yhten tietoinen ja tiedostamaton taso.

Jungista vielä sen verran, että hän oli hyvin varovainen lähestyessään metafyysisiä kysymyksiä.

Silti hän ei nähnyt estettä sille, etteikö myyttien ja arkkityyppien kautta voisi päästä aina maailmankaikkeuden ja universumin syvempien mysteereiden perustaan saakka ja tuota ajatusta kannattaisi jalostaa.

Jos mieli ei ole kasassa niin voi nähdä itsensä uhrina, joLuovuus auttaa mieltä korjautumaan, tehostumaan ja palautumaan.ta ei loppupeleissä edes ole.

Me saamme siis vision, idean tai hyvän ajatuksen ja tajuamme sen tulevan tietoista mieltämme syvemmältä tasolta: se voi olla alitajunta, Jumala tai universumi, ihan mikä sopii itselle.

Saamme sen ja huomaamme, että se on hyvä idea tai ajatus ja sitten se on laitettava hyötykäyttöön.

Kaikkein parasta olisi se, että kun kokee idean tulevan puhtaasti tajuntaan, niin sen käytäntöön toimeenpano menisi myös puhtaasti.

Olisi siis hyvä saavuttaa flow tila jolloin alkaa tehdä sydämestään intuition kautta noustua ideaa ja alkaa viemään sitä niin, että ego tai kielteinen ajattelu ei pääsisi kovinkaan paljoa vaikuttamaan toteutukseen.

Videopäiväkirja ja oman elämän tallentaminen on yksi hyvä keino purkaa sisällä olevia patoutumia.

Toiminnan kannalta olisi siis hyvä jos päässä ei olisi tätä toimintaa vaikeuttaa negatiivista ajattelua.

Näin olisi hyvä, että asiat ja toiminta tapahtuisi omaan tahtiinsa ja tekemisessä olisi enemmän riemuntunnetta kuin pakkoa.

Mitä enemmän saa aikaan vähemmällä ponnistelulla sitä enemmän on oikealla henkisellä polulla.

Näin myös synkroniaa tulee elämään ja onnekkaita yhteensattumia alkaa vain omaan elämään tulemaan ja oikein ryminällä.

Synkronian kautta tulee uusia mahdollisuuksia ja niihin olisi sitten hyvä osata tarttua mahdollisimman oikeassa tilanteessa.

 

Joskus myös ammattiapu voi olla paikallaan jos mieli on ihan hurjassa myllerryksessä.

Meidän ajattelumme ei vaan jää meidän päämme sisälle vaan miten ajattelemme ja mitä tunnemme noin ajattelessamme, niin se vaikuttaa suoraan elämämme olosuhteisiin ja siis joko positiivisesti tai sitten hyvinkin negatiivisesti.

Jos elämäsi siis takkuaa ja tekemisissäsi on ongelmia, niin saatat tehdä vääriä asioita ja sinun kannattaisi miettiä uutta lähestymistapaa tai jopa uuden asian aloittamista.

Paineensietokyky on hyvin hyödyllinen taito ihmisen saavuttaa, koska elämässä aina sattuu ja tapahtuu asioita joihin ei voi vaikuttaa ja niihin voi vain reagoida sitten kun ne ovat tapahtuneet.

Se uskomusjärjestelmä, niin siihen kannattaa ihan säännöllisesti kiinnittää huomioita koska sitä kautta pystyt tai et pysty tekemään asioita ja kannattaa ihan itse pohtia sitä, että mitä oikeasti pystyy tekemään ja mitä oikeasti ei pysty tekemään ja antaa muiden ihmisten vaikuttaa tähän prosessiin niin vähän kuin se vain on mahdollista.

 

Sargaaja